budynek - Projekty i wykonanie | Abarkus

budynek

Deweloperzy
Firmy deweloperskie robią furorę na polskim rynku od kilku dobrych lat. Ich oferta nie jest najtańszą opcją ani nawet tanią, ale wciąż jest duże zainteresowanie klientów ich usługami. Wiele osób myśli na skróty. Skoro jest to firma, która stawia wiele budynków to znaczy, że ceny materiałów mają o wiele niższe niż te, które my będziemy w stanie załatwić. Ponad to za robociznę i tak musimy zapłacić. Nie jest to tak do końca zgodne z rzeczywistością. Jest to bardzo dobra oferta szczególnie dla osób, które dużo pracują i narzekają na brak wolnego czasu, a samodzielne budowanie domu tego wymaga. Trzeba pochodzić po wielu urzędach i czekać dużo czasu na skompletowanie całej dokumentacji. Jeśli wybieramy dom ...

Klasyfikacja konstrukcji - Serwis budowlany
Klasyfikacja konstrukcji spawanych W normie PN-87/M-69008 "Klasyfikacja konstrukcji spawanych" rozróżniono trzy klasy konstrukcji spawanych lub ich elementów, w zależności od materiałów, warunków pracy konstrukcji oraz bezpieczeństwa dla otoczenia. Do klasy pierwszej zalicza się konstrukcje, które odpowiadają chociaż jednemu z poniższych warunków: pracują pod ciśnieniem, są narażone na obciążenia zmienne, są wykonywane z materiału trudno spawalnego, grubość spawanych elementów jest większa niż 30 mm, ewentualnie cieńsze, których uszkodzenie mogłoby zagrozić życiu ludzkiemu albo spowodować duże straty materialne. Do kategorii tej należą: zbiorniki ciśnieniowe podlegające dozorowi, kotły parowe, kadłuby okrętowe, surownice i żurawie, rurociągi parowe i gazowe wysokociśnieniowe itd. Do klasy drugiej zalicza się konstrukcje które odpowiadają chociaż jednemu z następujących warunków: nie są narażone na obciążenia ...

Świadectwo charakterystyki energetycznej
Wstąpienie naszego kraju w szeregi Unii Europejskiej wymogło dostosowywanie naszego prawodawstwa do unijnych norm. Dotyczy to na dobrą sprawę wszystkich dziedzin życia, w tym także budownictwa. Pojawiło się zatem w naszych przepisach takie pojęcie jak świadectwo charakterystyki energetycznej budynku. W języku potocznym określane jest ono mianem certyfikatu energetycznego. Mówiąc najogólniej, taki certyfikat określa jakość danego budynku pod względem energetycznym. Wprowadzenie certyfikatów ma za zadanie zrealizować określone cele. Zdecydowanie najważniejszym spośród nich jest poprawa jakości budownictwa i zwiększenia opłacalności tego rodzaju przedsięwzięci. Budownictwo energooszczędne jest bowiem z czysto ekonomicznego punktu widzenia bardzo opłacalne. Powyższych świadectw nie wydaje się dożywotnio - swoją ważność tracą po upływie dziesięciu lat. Przepisy bardzo precyzyjnie stanowią, który budynki są zobligowane ...

Uprawnienia budowlane
Z prawem budowlanym nieodmiennie są związane uprawnienia budowlane. Nadaje się je w oparciu o specjalne przepisy. To one właśnie są podstawą o charakterze prawnym umożliwiającą pełnienie w budownictwie samodzielnych funkcji technicznych. Wszelakie uregulowania dotyczące tych uprawnień znajdują się w powyżej wspominanej ustawie. W myśl litery prawa, przywilej nadawania tych uprawnień przypada samorządom zawodowym. Mają one postać decyzji o charakterze administracyjnym. Zakres oraz rodzaj budowlanych uprawnień są wbrew pozorom bardzo zróżnicowane. Generalnie rzecz biorąc, dzieli się je na dwie podstawowe kategorie. Pierwsza z nich dotyczy projektowania, druga natomiast kierowania budowlanymi robotami. W tym zakresie wyszczególnić można wiele specjalności, takich jak między innymi specjalność architektoniczna, mostowa oraz drogowa (jest ich naturalnie o wiele więcej). Zdobycie uprawnień ...

Lista plików serwisu

Zaległości trudno nadrobić Edukacja to poważna sprawa,. Nie ma z tym przelewek. Jeśli pozwolimy bowiem, by nasze dziecko zaniedb…

Czytaj więcej

Edukacja to poważna sprawa,. Nie ma z tym przelewek. Jeśli pozwolimy bowiem, by nasze dziecko zaniedbało swoje obowiązki szkolne…

Czytaj więcej

Farby do elewacji nadające połysk.Przełomowym produktem na rynku w śród farb do zastosowania zewnętrznego okazały się produkty p…

Czytaj więcej

Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej, zwykło się mawiać wracając z dalekich podroży, z pracy, ze szkoły. To za domem najczęście…

Czytaj więcej