Świadectwo charakterystyki energetycznej - Projekty i wykonanie | Abarkus

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Wstąpienie naszego kraju w szeregi Unii Europejskiej wymogło dostosowywanie naszego prawodawstwa do unijnych norm. Dotyczy to na dobrą sprawę wszystkich dziedzin życia, w tym także budownictwa. Pojawiło się zatem w naszych przepisach takie pojęcie jak świadectwo charakterystyki energetycznej budynku.

W języku potocznym określane jest ono mianem certyfikatu energetycznego. Mówiąc najogólniej, taki certyfikat określa jakość danego budynku pod względem energetycznym. Wprowadzenie certyfikatów ma za zadanie zrealizować określone cele. Zdecydowanie najważniejszym spośród nich jest poprawa jakości budownictwa i zwiększenia opłacalności tego rodzaju przedsięwzięci. Budownictwo energooszczędne jest bowiem z czysto ekonomicznego punktu widzenia bardzo opłacalne. Powyższych świadectw nie wydaje się dożywotnio – swoją ważność tracą po upływie dziesięciu lat. Przepisy bardzo precyzyjnie stanowią, który budynki są zobligowane do posiadania świadectwa energetycznego, a które z takiego obowiązku są zwolnione.

Tagi: energia, budynek, budownictwo | Lista plików serwisu

Cena paneli - Serwis o budowaniu To czy okna plastikowe są tanie zależy głównie od zasobu naszego portfela lecz mimo wszystko na…

Czytaj więcej

Organizacja sprzątania - Serwis o budowaniu Ważne jest to, by sprzątając i porządkując, nie brać na siebie zbyt wiele naraz. Ocz…

Czytaj więcej

Co jeszcze po odbiorze mieszkania?Sam odbiór mieszkania to jeszcze nie koniec drogi do posiadania własnego lokalu mieszkalnego. …

Czytaj więcej

Elewacja - Serwis budowlany Farby do elewacji nadające połysk.Przełomowym produktem na rynku w śród farb do zastosowania zewnętr…

Czytaj więcej